Tietosuojaseloste

Tämä on Suomideokraattien ry henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 22. syyskuuta.2018. Päivitetty  helmikuun 25. päivänä 2021

 

1. Rekisterinpitäjä

Suomidemokraatit ry

Vienankatu 1 A1
00920 Helsinki
Suomi
+358 400670796

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jukka Wallin jukka.wallin@suomidemokraatit.com 0400670796

 

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri, markkinointirekisteri, verkkopalvelun käyttäjärekisteri, jäsenrekisteri,

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
– henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
– sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
– rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, työsuhde, jäsenyys).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi tms.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, , yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja ei siirretä  EU:n tai ETA:n alueen ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9 Evästekäytäntömme

9.1 Tietoa evästeistä

Suomidemokraatit käyttää hallinnoimillaan verkkosivuilla evästeitä (cookies) ja muita vastaavia seurantatekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta eivätkä ne voi sisältää mitään haittaohjelmia tai viruksia.

Evästeet sisältävät anonyymin, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme arvioida verkkosivujen tavoitettavuutta ja tunnistaa verkkosivuille palaavat käyttäjät. Evästeet ovat selainkohtaisia, eikä käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden ja vastaavien tekniikoiden avulla saatua tietoa on mahdollista liittää lainsäädännön puitteissa käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä kuten kilpailujen, kyselyiden, palautteiden tai muiden yhteydenottojen kautta saatuihin tietoihin edellyttäen, että siitä on informoitu käyttäjää erikseen.

Osa evästeistä on ”ensimmäisen osapuolen” evästeitä, jotka ovat Suomidemokraattien asettamia ja liittyvät siihen verkkosivustoon, jolla käyttäjä vierailee. Enimmäkseen ne mahdollistavat sivuston toiminnallisuuden ja antavat tietoa siitä, kuinka kävijät käyttävät sivustoa, jotta Verkkopalveluja voidaan kehittää.

Osa evästeistä on puolestaan ”kolmannen osapuolen” eli ulkopuolisten tahojen evästeitä, jotka kuuluvat markkinointi- tai analytiikkapalveluita taikka sosiaalisen median palveluita tarjoaville tahoille. Nämä ns. kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa Verkkopalveluissa esimerkiksi tarjotakseen käyttäjälle kohdennettua mainontaa tai tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.

Lisätietoja evästeistä löytyy Viestintäviraston sivuilta.

9.2 Mihin käytämme evästeitä?

Käytämme evästeitä ja muita vastaava tekniikoita seurataksemme ja analysoidaksemme Verkkopalveluiden käyttö, liikennettä, tapahtumia ja muita Verkkopalveluihin liittyviä tilastotietoja. Käytämme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita myös parantaaksemme Verkkopalveluiden laatua, mukautuvuutta ja tarjotaksemme suosituksia, kehittääksemme Verkkopalveluita edelleen ja mitataksemme mainonnan tehoa.

Voimme käyttää Verkkopalveluiden käytöstä kerättyä tietoa myös selaimelle kohdennetun mainonnan tai sisällön tuottamiseen. Voimme luoda kohderyhmiä sen perusteella, millä sivustoilla tietyt selaimet ovat vierailleet. Voimme esittää näille kohderyhmille niitä todennäköisesti kiinnostavaa mainontaa tai sisältöä.

Evästeiden keräämiä tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

9.3 Kolmansien osapuolten evästeet

Kehittääksemme Verkkopalveluitamme voimme käyttää Verkkopalveluidemme yhteydessä myös kolmansien osapuolten tarjoamia evästeitä kuten analyysityökaluja ja mittausjärjestelmiä kerätäksemme ja hyödyntääksemme ei-henkilökohtaisia tietoja. Tällaisia ovat esimerkiksi Google Analytics.

Kolmannet osapuolet, kuten mainostajat ja mainosverkostot, voivat kohdentaa mainontaa käyttäjän todennäköisten kiinnostusalueiden perusteella ja tarjota todennäköisesti kiinnostavinta markkinointia ja mainoksia aiemman verkkokäyttäytymisen ja muiden tietojen perusteella. Näitä tietoja voidaan hyödyntää oman markkinointimme kohdentamiseen kolmansien osapuolten palveluissa.

Verkkopalvelumme saattavat sisältää myös ns. yhteisöliitännäisiä, kuten Facebookin, Twitterin tai Instagramin Tykkää ja/tai Jaa-painikkeen. Yhteisöliitännäiset on sulautettu osaksi Verkkopalveluitamme, mutta niiden toiminnallisuus ja sisältö tulevat kolmannelta osapuolelta. Osa yhteisöliitännäisistä voi myös mahdollistaa kolmansien osapuolten kerätä tietoa Verkkopalveluiden käytöstä, mikäli käyttäjä on kirjautuneena kyseiseen palveluun. Jos käyttäjä on kirjautunut ulos tai jos käyttäjällä ei ole kyseisen palvelun käyttäjätiliä, käyttäjän selain/laite lähettää rajoitetumpia tietoja. Voimme hyödyntää kolmansien osapuolten palveluissa kerättyjä tietoja Verkkopalveluiden käyttäjien analysointiin, ryhmittelyyn sekä markkinoinnin kohdentamiseen ja rajaamiseen kyseissä palveluissa.

Hyödynnämme Verkkopalveluidemme yhteydessä omia ja kolmansien osapuolten tarjoamia teknisiä työkaluja kerätäksemme ja hyödyntääksemme myös ei-henkilökohtaisia tietoja. Myös analyysipalvelut, kuten Google Analytics, käyttävät evästeitä, voivat kerätä tietoja markkinoinnin tehokkuudesta, kuten mainosten näyttökerrat, mainosten ja sähköpostin- tai tekstiviestin avaustiedot.

Kolmansien osapuolten palveluihin sovelletaan näiden omia tietosuojaselosteita ja käyttöehtoja, eikä suomidemokraatit vastaa näiden toimijoiden harjoittamasta tietojen keräämisestä tai käsittelystä mukaan lukien evästeet ja muut seurantatekniikat sekä linkit. Suosittelemme tutustumaan kyseisten kolmansien osapuolten palveluiden käyttöehtoihin ja tietosuojalausekkeisiin.

Analytiikka

Google Analytics

Sosiaalisen median evästeet

Facebook sekä muut vastaavat sosiaalisen median evästeet.

Kolmannen osapuolen mainonta

Google AdSense

9.4 Evästeiden ja kohdennetun mainonnan estäminen

Käyttäjä voi tyhjentää evästeet käyttämänsä laitteen selaimen asetuksista jolloin tunniste, jolla käyttäjästä kerätään tietoa, vaihtuu. Käyttäjällä on myös mahdollisuus estää evästeiden käyttö kokonaan muuttamalla käyttämänsä laitteen selaimen asetuksia. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta. Evästeiden poistaminen kokonaan käytöstä voi vaikuttaa Verkkopalveluiden toimivuuteen.

Voit estää sivuston tietojen käyttämisen Google Analyticsissa asentamalla Google Analyticsin käytön estävän selaimen lisäosan.

Voit kieltäytyä kohdennetusta mainonnasta Googlen osalta täältä.

Lisätietoa selainkäyttöön perustuvasta mainonnasta ja kolmansien osapuolten mainonnan kohdentamisen estämisestä Your Online Choices -sivustolta.

10. Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Rekisterinpitäjänä toimii Suomidemokraatit ry ja käyttäjä voi milloin tahansa ottaa yhteyttä seuraavia yhteystietoja käyttäen:

Suomidemokraatit ry

Vienankatu 1 A1
00920 Helsinki
Suomi

+358 400670796

jukka.wallin@suomidemokraatit.com

 

11. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 22.syyskuuta.2018.

Suomidemokraatit ry voi ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Kehotammekin säännöllisesti tarkistamaan tietosuojaselosteen muutosten havaitsemiseksi. Olennaisista muutoksista ilmoittamaan mahdollisuuksien mukaan myös käyttäjältä saatuun sähköpostiosoitteeseen ja Verkkopalveluihin rekisteröityneiden käyttäjien osalta hyväksytämme uuden ehdot uusien palveluiden tai ominaisuuksien käyttöönoton yhteydessä.

12. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).