Yhdenvertaisuus lain edessä?

Tämä kirjoitus on suurimmaksi osaksi teoreettista pohdintaa, kuinka syksyllä 2015 tehtiin virheitä, jotka olisi voitu välttää päättäväisemmällä politiikalla. Itse pidän silloisen sisäministeri Orpon toimia moraalittomana ja ne ovat aiheuttaneet vaaratilanteita kantaväestöä kohtaan. En kuitenkaan syytä mistään, vaan pohdin kuinka nykyinen rikosaalto omia lapsiamme ja muita lähiomaisiamme kohtaan olisi estetty.


Aina silloin tällöin tulee tilanteita, jolloin kysellään, mitä turvaa Suomen perustuslaki antaa ja kenelle. Keskustelin tästä aiheesta jonkun tuntemattoman kanssa Twitterissä. Keskustelua on käyty aika-ajoin myös aikaisemmin siitä, onko tarpeellista siirtää ne jotka eivät ole saaneet turvapaikkaa Suomesta, johonkin pidätyskeskukseen odottamaan karkotusta.  Antaako mikään laki mahdollisuuden tähän, ja suojaako perustuslaki myös laittomasti maassa olevia.

Tilanne on se, että Suomeen tuli syksyn ja talven 2015-16 aikana yli 30 000 pääasiassa Irakin ja Syyrian kansalaista Pohjois-Suomen kautta. Käyttämällä meille pohjoismaiden kansalaisille avointa Ruotsin ja Suomen välistä rajaa hyväkseen. Olin jo silloin sitä mieltä, että rajan ylittäneet olisi pitänyt ottaa kiinni ja sijoittaa johonkin sellaiseen paikkaan, jossa heidän oikeutta turvapaikkaan olisi voitu keskitysti selvittää. Toisaalta pohjoismaiden ulkopuolisille kansalaisille Tornion ja Haaparannan välinen raja ei ole avoin, vaan sen ylittämiseen he tarvitsevat vähintään voimassa olevan passin tai passin ja viisumin. Raja on avoin vain niille joilla on jonkun pohjoismaan kansalaisuus tai vähintään kotipaikka oikeus pohjoismaissa kuten esimerkiksi Tanskassa. Siltikin on mahdollista, että Ruotsin poliisi voi tarvittaessa suomenkansalaiselta pyytää jonkin virallisen asiakirjan nähtäväksi, onko hänellä oikeus oleskella maassa ja varmistaa henkilöllisyyden. Muiden maiden kansalaiset pitäisi ainakin teoriassa käyttää maasta toiseen siirtymiseen vain virallisia raja-asemaa, kuten lentoterminaalia tai laivasatamaa, joissa on mahdollisuus passitarkastukseen. Vaikka Euroopassa ei ole sisäisiä rajatarkastuksia, niin silti matkustaminen maasta toiseen pitääolla mukana joko passi tai vähintään voimassa oleva kuvallinen henkilökortti. Valtiorajan ylittäminen tai avustaminen rajan yli sellaisia joilla ei ole tarvittavia asiakirjoja voisi syyllistyä ihmissalakuljetukseen tai vähintään avunantoon laittomaan maahantuloon. Tein aikoinaan erään rikosilmoituksen eräästä papintoimista, mutta tuskin se on aiheuttanut mitään toimenpiteitäpoliisilta.

Suomeen tuli 1920-luvulla yli 20 000 niin sanotun Kronstadtin kapinaan osallistunutta puna-armeijan sotilasta, jotka riisuttiin aseista ja pidätettiin ja vietiin vankileireille. Myöhemmin suurin osa heistä palautettiin takaisin neuvosto-Venäjälle. Heitä rangaistiin antamalla kuolemantuomioita tai joutuivat pakkotöihin.

Perustuslaki on Suomen laista se jolla määrätään, niin eri viranomaisten, eduskunnan ja presidentin valtuudet ja toimien laillisuus. Se antaa määräyksen myös oikeusistuimien ja tuomareiden riippumattomuuden lakia säätelevään eduskuntaan. Siten eduskunta säätää lait, presidentti vahvistaa ne ja riippumaton oikeuslaitos loppujen lopuksi soveltaa niitä. Tämä on vallankäytön riippumattomuuden takia erittäin tärkeää. Hallitus ja eduskunta ja presidentti ei voi puuttua oikeuslaitoksen toimintaan, ainakaan laillisesti. Siten taataan, että perustuslain mukaan kaikki ovat saman arvoisia lain edessä.

Onko laittomasti maassa oleskeleva myös perustuslain piirissä? Saku”uuninpankkopoika” Timonen esittää eräässä blogissaan, että kaikki ovat yhdenvertaisessa asemassa lain edessä. Tämä on jollakin tapaa oikea tulkinta, mutta koko totuus se ei ole. Perustuslaki siis takaa, ettei ketään aseteta eri arvoiseen asemaan lain tai viranomaisten taholta, mutta mikään universaali laki se ei ole, sillä meitä ohjaa monet muut lait ja asetukset, joissa saatetaan puuttua ihmisten liikkuvuuteen tai oleskeluun Suomessa. Mikään ei saa haitata kuin mitä on välttämätöntä kansalaisten perusturvaan tai muihin päivittäiseen liikkumiseen liittyessään.

Suomeen tuli siis yli 30 000 Lähi-idästä kotoisin olevia nuoria miehiä,jotka olivat kadottaneet (hävittäneet) heille myönnetyt passit jamuut henkilöllisyystodistukset. Siten Timosen logiikan mukaan, heille olisi kuulunut täysi ylöspito ja samat oikeudet mitä meille Suomen kansalaisille? He siis saisivat matkustaa Suomessa ilman mitään henkilöllisyyspapereita ja muuttaa minne vain? Tässä herra Timonen vetää mutkat suoriksi. Ulkomaalaisia joilla ei ole mitään henkilöllisyyspapereita tai muutakaan kuten työtä tai toimeentuloa, ei ole laillista oikeutta olla maassa. Heille voidaan myöntää hakemuksesta turvapaikka, väliaikainen henkilötodistus joka oikeuttaa samaan samat sosiaalituet tai voivat muuttaa asumaan minne haluavat, mutta siltikään heillä ole samoja oikeuksia, mitä Suomessa laillisesti asuvilla on. He eivät voi muun muassa äänestää  valtiollisissa vaaleissa ja heidät voidaan periaatteessa poistaa(karkottaa) maasta oikeuden päätöksellä. Perustuslaissa on määräys myös kansalaisuuden peruuttamisesta joissain tapauksissa.Viimeksi perustuslakia muutettiin tänä syksynä.